Partner Registration

You need to register in order to user Partners Zone. After you register, we will activate your account and you will receive notification message afterwards.

Na vstup do partnerskej zóny je potrebná registrácia. Registrácia neprebehne hneď, nakoľko spoločnosť Rajo kontroluje zoznam registrovaných partnerov. Informáciu o aktivácii konta obdržíte e-mailom.


Registration Form


or